Phí hỗ trợ sử dụng 1 năm: 1.100.000đ. Bao gồm hỗ trợ cài đặt và sử dụng phần mềm trong 1 năm. Cài đặt máy con: 500.000đ/máy

0905-924-173
0236-220-1389
Email: [email protected]