Cho phép người sử dụng chọn báo cáo, các loại sổ sách, chọn các tham số để xem hoặc in trực tiếp ra máy in.

màn hình báo cáo

Màn hình báo cáo gồm 3 phần:

 • 1. Danh sách các báo cáo:
 • Nằm bên trái màn hình, hiển thị các báo cáo người sử dụng được phép xem
 • Phần mềm có tất cả sổ sách của 2 hệ thống sổ: Nhật kí chung và Chứng từ ghi sổ
 • Ngoài ra còn có nhiều loại sổ sách kế toán đặc thù thường sử dụng
 • Có thể xem chi tiết nhiều đối tượng hay gộp chung lại tùy theo cách chọn sổ và chọn tham số báo cáo

danh sách báo cáo

 • 2. Tham số báo cáo:

tham số báo cáo

 • Tùy theo mỗi báo cáo, số lượng tham số khác nhau.
 • Muốn xem chi tiết từng loại vật liệu, dụng cụ, hàng hóa...thì bấm chọn chi tiết từng loại vật liệu, dụng cụ, hàng hóa muốn xem
 • Ví dụ: muốn xem "Hàng hóa 0" ở kho hàng 1 thì chọn như hình dưới
 • Khi muốn xem "Hàng hóa 0" ở tất cả các kho thì bỏ chọn ở tab kho hàng.

sổ chi tiết

Lưu ý: Bỏ chọn bằng cách bấm

Ctrl + delete

 • 3. Các nút chức năng:

Báo cáo có thể xem theo dạng in dọc hoặc in ngang

dạng in


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh