Hiển thị các nhóm chứng từ, chứng từ, định khoản, hóa đơn, bút toán ngoài bảng. Người sử dụng có thể lọc theo thời gian, theo từng nhóm chừng từ. Từ màn hình này, có thể thực hiện thêm mới chừng từ hoặc sửa, xóa chứng từ. Cho phép xem trước khi in, in trực tiếp ra máy in một hoặc nhiều chứng từ cùng lúc. Người sử dụng có thể tìm kiếm, xuất ra Excel dữ liệu đang hiển thị.

Màn hình chứng từ hiển thị

màn hình chứng từ

Màn hình chứng từ gồm 4 phần:

1. Danh sách nhóm chứng từ nằm bên trái mà người sử dụng được phép nhập liệu hoặc xem.

2. Thanh chọn thời gian cho phép người sử dụng lọc các chứng từ, định khoản, hóa đơn theo ngày hay khoảng thời gian bất kì trong kì kế toán đang chọn hiển thị ở thanh trạng thái

thanh trạng thái

3. Danh sách các chứng từ thuộc nhóm chứng từ đang chọn và có ngày ghi sổ trong khoảng thời gian đã chọn. Người sử dụng có thể xem riêng theo định khoản, hóa đơn, bút toán ngoài bảng bằng cách nhấp chuột vào các tab tương ứng.

Ngoài ra khi chọn 1 chứng từ ( dòng được bôi xanh) thì phía bên dưới sẽ hiển thị chi tiết theo chứng từ được chọn giúp người dùng có thể xem nhanh chứng từ mà không phải mở chứng từ

  • Màn hình xem theo chứng từ

màn hình xem theo chứng từ

  • Màn hình xem theo định khoản

màn hình xem theo định khoản

  • Màn hình xem theo hóa đơn

màn hình xem theo hoá đơn

4. Các nút chức năng: Thêm, Sửa, Xóa cho phép thao tác thêm mới, thay đổi, xóa chừng từ. Nút Xem, In chừng từ, Tìm kiếm và Xuất Excel.

phần mềm cho phép xem và in nhiều mẫu chứng từ liên quan khi nhập chứng từ

nút chức năng


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh