Thuật ngữ

Giải thích

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHYT

Bảo hiểm y tế

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

CCDC

Công cụ dụng cụ

TSCĐ

Tài sản cố định

HTK

Hàng tồn kho

KPCĐ

Kinh phí công đoàn

GTGT

Giá trị gia tăng

CPU

Đơn vị xử lý trung tâm của máy tính

.Net

Một công nghệ của Microsoft cho phép dễ dàng viết ứng dụng trên nhiều nền tảng khác nhau và cho môi trường internet

GHz

Tốc độ xử lý máy vi vi tính

HTML

Định dạng hiển thị nội dung của trình duyệt web

LAN

Một mạng truyền thông kết nối các máy tính, các thiết bị đầu cuối và các thiết bị máy tính hóa khác trong phạm vi giới hạn về diện tích, thí dụ trong một văn phòng, một tòa nhà, một xưởng sản xuất hoặc một khu vực làm việc tương tự.

pdf

Định dạng tập tin phổ biến

HTKK

Hỗ trợ kê khai (phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế của tổng cục thuế)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh