Chủ đề này hướng dẫn cách lập các báo cáo tài chính, nguồn gốc của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính để người dùng có thể đối chiếu, thiết lập , kiểm tra số liệu trên phần mềm

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh