Chủ đề này liệt kê các báo cáo có trong phần mềm, cách xem báo cáo và kết xuất dữ liệu. Hầu hết các báo cáo đều giống nhau về cách thao tác và hình thức tương đối giống nhau, do vậy người sử dụng có thể tham khảo 1 cách thực hiện như hướng dẫn.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh