Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ

  • Sổ chi tiết thanh toán với người mua
  • Sổ chi tiết công nợ
  • Ngoài ra có thể xem thêm tại Sổ chi tiết tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản 1 đối tượng ( theo dõi cho 1 tài khoản ngân hàng)

Cách xem báo cáo:

  • Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên
  • Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem
  • Bước 3: Chọn tài khoản cần xem là 511,521...các tài khoản doanh thu tương ứng.
  • Bước 4: Nhấn nút

Ví dụ về sổ chi tiết bán hàng

sổ chi tiết bán hàng

sổ chi tiết bán hàng

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh