Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ kế toán tài sản cố định

  • Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
  • Sổ tài sản cố định
  • Thẻ tài sản cố định
  • Sổ chi tiết tài khoản
  • Sổ chi tiết tài khoản (theo 1 đối tượng)

Cách xem báo cáo:

Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên

Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem

Bước 3: Chọn tài khoản cần xem là 211,214...các tài khoản chi tiết tương ứng

Bước 4: Nhấn nút

Ví dụ về mẫu bảng tính và phân bổ khấu hao

bảng tính và phân bổ khấu hao

bảng tính khấu hao TSCĐ

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh