Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ kế toán tổng hợp

  • Biên bản đối chiếu công nợ(131)
  • Biên bản đối chiếu công nợ(331)
  • Sổ chi tiết tài khoản
  • Sổ chi tiết tài khoản
  • Sổ chi tiết tài khoản (theo 1 đối tượng)
  • Sổ theo dõi thuế GTGT(mẫu quản trị)

Cách xem báo cáo:

Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên

Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem

Bước 3: Chọn tài khoản cần xem hoặc tài khoản chi tiết chi tiết tương ứng

Bước 4: Nhấn nút

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh