• Phần mềm kế toán Tony Accounting sử dụng được cho những loại hình doanh nghiệp nào?

Phần mềm kế toán Tony Accounting theo đúng các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định mới nhất của Bộ Tài chính. Phần mềm được thiết kế tổng quát với nhiều tính năng có thể thay đổi dễ dàng nên sử dụng được cho nhiều loại hình doanh nghiệp bao gồm: thương mại, dịch vụ, xây dựng, sản xuất thuộc nhiều ngành nghề khác nhau

 • Phần mềm kế toán Tony Accounting chạy được trên các hệ điều hành nào?

Tony Accounting chạy được trên các hệ điều hành Windows (2000/XP/Vista, 7, 8, 10), Windows Server 2003/2008

Riêng nguồn dữ liệu (Cơ sở dữ liệu) cho phép chạy trên hệ điều hành Linux, Solaris, Unix, Windows(2000/XP/Vista, 7, 8, 10), Windows Server 2003/2008.

 • Tôi đang sử dụng một phần mềm kế toán khác, nếu chuyển qua sử dụng Phần mềm kế toán Tony Accounting có hỗ trợ việc chuyển số liệu, danh mục từ phần mềm cũ?

Hiện tại phần mềm kế toán Tony Accounting đã có hỗ trợ việc chuyển đổi số liệu từ phần mềm khác, hoặc nhận dữ liệu từ các tập tin Excel.

Liên lạc với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết.

 • Các quy định về kế toán và thuế thường thay đổi, liệu Tony Accounting có đáp ứng nhanh chóng các thay đổi đó? Bao lâu thì phát hành phiên bản mới?

Chúng tôi liên tục cập nhật các thay đổi mới nhất của Bộ Tài chính và nâng cấp miễn phí cho khách hàng các phiên bản mới nhất trong thời gian bảo hành, bảo trì.

Thông thường, mỗi tháng chúng tôi sẽ phát hành 01 phiên bản mới, có hỗ trợ nâng cấp từ phiên bản cũ.

 • Phần mềm kế toán Tony Accounting có cho phép sử dụng nhiều máy trong mạng nội bộ với chung nguồn dữ liệu?

Phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Firebird cho phép đồng thời nhiều máy tính kết nối tới một nguồn dữ liệu. SQL Firebird cho phép nhiều máy tính kết nối tới dữ liệu thông qua giao thức mạng TCP/IP(không sử dụng phương thức chia sẻ tập tin như các phần mềm viết bằng Foxpro), giúp truy xuất dữ liệu được an toàn, nhanh và ổn định. Với cơ sở dữ liệu SQL, phần mềm cho phép truy cập số liệu từ xa qua mạng internet nhanh chóng, bảo mật và thuận tiện.

 • Số liệu lưu trong phần mềm được bảo mật như thế nào, có đảm bảo an toàn?

Phần mềm sử dụng công nghệ mới nhất: công nghệ .Net, ngôn ngữ lập trình C#, dữ liệu được tập trung ở một máy và truy cập thông qua địa chỉ IP(không phải chia sẻ tập tin).

Ngoài ra, phần mềm có tính năng phân quyền sử dụng ở nhiều cấp độ khác nhau, giúp cho người quản lý kiểm soát toàn bộ việc truy cập và thay đổi dữ liệu.

 • Ngoài các tính năng thông thường phải có trong một phần mềm kế toán, Tony Accounting có tính năng gì nổi trội hơn so với các phần mềm khác?

Phần mềm kế toán Tony Accounting đáp ứng đầy đủ các tính năng cho kế toán tài chính, thuế và quản trị doanh nghiệp. phần mềm được thiết kế gọn nhẹ, linh hoạt nhưng đầy đủ tính năng và theo các quy định của kế toán Việt Nam.

Phần mềm có một số đặc điểm nổi trội sau:

- Hệ thống tài khoản linh hoạt, người sử dụng có thể thêm tài khoản con hoặc bổ sung theo dõi đối tượng chi tiết cho mỗi tài khoản;

- Đa dạng các báo cáo, sổ sách quản trị: chi tiết, tổng hợp, theo số phát sinh cặp tài khoản, xem phát sinh theo đối tượng theo dõi của tài khoản,...;

- Với một màn hình nhập chứng từ duy nhất và linh hoạt, giúp người sử dụng nhanh chóng sử dụng thành thạo phần mềm;

- Tất cả báo cáo đều xuất ra được Excel và nhiều định dạng khác như PDF, HTML, Ảnh(JPG, PNG, BMP),

- Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Firebird, là một cơ sở dữ liệu tiên tiến mã nguồn mở miễn phí không giới hạn dung lượng dữ liệu, quý khách không phải mua bản quyền phần mềm cơ sở dữ liệu như các phần mềm khác.

 • Tony Accounting có hỗ trợ lập tờ khai Thuế GTGT và xuất qua phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế(HTKK) của Tổng Cục thuế không? Quy trình thực hiện như thế nào?

Phần mềm hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT trong phần mềm, và xuất trực tiếp qua phần mềm HTKK. phần mềm còn hỗ trợ bằng cách xuất bảng kê hóa đơn thuế giá trị gia tăng mua vào/bán ra ra excel theo định dạng để nhập vào phần mềm HTKK.

Qui trình thực hiện như sau:

- Tại chức năng xem báo cáo, chọn nhóm Báo cáo thuế, chọn Tờ khai thuế GTGT, chọn thời gian báo cáo, nhấn nút "Xuất qua HTKK"

- Vào phần mềm HTKK xem và in tờ khai

Có thể tham khảo thêm tại hướng dẫn lập báo cáo thuế

 • Phần mềm kế toán Tony Accounting có hỗ trợ tạo đồng thời nhiều hệ thống sổ sách? Làm thế nào để có thể sử dụng cho nhiều doanh nghiệp?

Phần mềm hỗ trợ bạn sử dụng không giới hạn cho nhiều doanh nghiệp, nhiều hệ thống sổ sách đồng thời trên một nguồn dữ liệu.

Thực hiện khởi tạo mới một hệ thống sổ bằng chức năng Quản trị > Tạo công ty mới

Chạy phần mềm, tại màn hình đăng nhập chọn doanh nghiệp/hệ thống sổ làm việc.

 • Sau khi tổng hợp cuối kỳ và khóa sổ, phát hiện một số chứng từ chưa nhập, một số chứng từ nhập sai, vậy cần phải làm gì?

Thực hiện như sau:

- Quay lại kỳ kế toán mà những chứng từ đó phát sinh bằng cách điều chỉnh Ngày làm việc ở Thanh trạng thái bên dưới của phần mềm.

- Nếu kỳ kế toán đó đã khóa sổ thì thực hiện mở sổ bằng chức năng Quản trị > Mở khóa sổ

- Nhập, bổ sung, sửa lại các chứng từ.

- Thực hiện lại việc tổng hợp số liệu và khóa sổ.

 • Có thể sử dụng phần mềm Tony Accounting để nhập chứng từ đã phát sinh từ trước không? Ví dụ như là những chứng từ phát sinh từ tháng 1/2008, nhưng phần mềm thì mới sử dụng tháng này.

Phần mềm hỗ trợ nhập chứng từ từ bất cứ thời điểm nào, do người sử dụng quyết định.

Muốn nhập chứng từ phát sinh thời điểm nào thì mở kỳ kế toán (thêm kỳ kế toán trong Quản trị > Kỳ kế toán) và điều chỉnh Kỳ kế toán đầu tiên trong chức năng Quản trị > Thông số > Kế toán.

 • Tại sao khi đăng nhập, phần mềm hiển thị thông báo “Ngày làm việc <ngày> không nằm trong kỳ kế toán nào”?

Do ngày làm việc được chọn tại màn hình đăng nhập không nằm trong kỳ kế toán đã mở.

Nếu bạn có quyền quản lý danh mục kỳ kế toán, phần mềm sẽ hiển thị danh mục cho phép bạn mở thêm kỳ kế toán mới. Để thêm kì kế toán người dùng vào Quản trị >> Kì kế toán . Sau đó nhấn nút Thêm

Nếu bạn không có quyền quản lý danh mục kỳ kế toán, bạn cần liên hệ người quản trị phần mềm.

Bạn có thể chọn ngày làm việc của các kỳ trước và đăng nhập vào phần mềm.

 • Tôi là người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin nên tôi rất quan tâm đến ngôn ngữ lập trình của chương trình phần mềm. Công ty Phần mềm TONY có thể cho tôi biết Tony Accounting đang viết trên ngôn ngữ lập trình nào? Quản lý dữ liệu ra sao?

Phần mềm Tony Accounting hoàn toàn do Công ty chúng tôi Thiết kế, Lập trình và Kiểm thử. phần mềm được viết hoàn toàn bằng ngôn ngữ C# trên nền .Net Framework của Microsoft.

Phần mềm Sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Firebird mã nguồn mở miễn phí. Vì vậy Tony Accounting phép quản lý dữ liệu qua mô hình máy chủ, máy trạm thông qua giao thức TCP/IP mà không cần chia sẽ tập tin dữ liệu.

 • Nhập số dư ban đầu ở đâu và như thế nào?

Để nhập số dư ban đầu người dùng vào chức năng Quản tri > Số dư ban đầu sau đó nhập trực tiếp số liệu của từng tài khoản vào phần mềm. Hoặc có thể nhập dữ liệu từ file excel như hướng dẫn tại bước nhập số dư ban đầu

 • Phần mềm kế toán Tony Accounting hỗ trợ các phương pháp tính giá xuất kho nào?

Phần mềm hỗ trợ các phương pháp xuất kho sau:

- Phương pháp đơn giá bình quân tức thời

- Phương pháp đơn giá bình quân cuối kỳ

- Phương pháp đơn giá đích danh

- Phương pháp đơn giá nhập trước xuất trước FIFO

Việc thực hiện áp đơn giá xuất kho cho các phiếu xuất có thể thực hiện:

Tại thời điểm xuất kho khi lập chứng từ hoặc

Thực hiện vào cuối kỳ sau khi đã nhập tất cả chứng từ xuất kho

 • Các bước để thiết lập và áp đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân tức thời như thế nào?

- Bước 1: Thiết lập phương pháp tính giá xuất kho

 • Vào tab Quản trị >Thông số > Kế toán.
 • Tick vào ô mở ra để sửa. Ở mục phương pháp tính giá xuất kho chọn Đơn giá bình quân thời điểm. Sau đó lưu và đóng lại

- Bước 2: Tạo dữ liệu chi tiết đích danh từng loại hàng trong kho

 • Vào tab Quản trị > Số dư ban đầu >Chọn tài khoản tương ứng với từng loại hàng tồn kho (15X)
 • Sau đó tiếp tục khai báo thông tin về đối tượng, số lượng, đơn giá, số dư bên Nợ bên Có

- Bước 3: Khi nhập số liệu xuất ra của tài khoản 15X chỉ nhập số lượng. phần mềm tự động tính giá bình quân

 • Các bước để thiết lập và áp đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ như thế nào?

- Bước 1: Thiết lập phương pháp tính giá xuất kho

 • Vào tab Quản trị >Thông số > Kế toán
 • Tick vào ô mở ra để sửa. Ở mục phương pháp tính giá xuất kho chọn Đơn giá bình quân cuối kì. Sau đó lưu và đóng lại

- Bước 2: Tạo dữ liệu chi tiết đích danh từng loại hàng trong kho

 • Vào tab Quản trị > Số dư ban đầu >Chọn tài khoản tương ứng với từng loại hàng tồn kho (15X)
 • Sau đó tiếp tục khai báo thông tin về đối tượng, số lượng, đơn giá, số dư bên Nợ bên Có

- Bước 3: Khi nhập số liệu xuất ra của tài khoản 15X chỉ nhập số lượng. phần mềm tự động tính giá bình quân

- Bước 4: Khi tổng hợp số liệu cuối kì tick chọn vào ô: Cập nhật đơn giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kì. phần mềm sẽ tự động tính lại đơn giá của các phiếu xuất kho theo giá đã tính bình quân cuối kì

Có thể xem thêm tại mục hướng dẫn tổng hợp đơn giá bình quân cuối kì

 • Các bước để thiết lập và áp đơn giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước(FIFO) như thế nào?

-Bước 1: Thiết lập phương pháp tính giá xuất kho:

 • Vào tab Quản trị >Thông số > Kế toán.
 • Tick vào ô mở ra để sửa. Ở mục phương pháp tính giá xuất kho chọn Đích danh. Sau đó lưu và đóng lại
 • Vào tab Quản trị > Hệ thống tài khoản > Vào TK 15X
 • Trong tab Tùy chọn chọn Theo dõi đích danh từng định khoản hoặc từng chứng từ Phương pháp FIFO, bên Có

-Bước 2: Tạo dữ liệu chi tiết đích danh từng loại hàng trong kho:

 • Vào tab Quản trị > Số dư ban đầu >Chọn tài khoản tương ứng với từng loại hàng tồn kho (15X)
 • Sau đó tiếp tục khai báo thông tin về đối tượng, số lượng, đơn giá, số dư bên Nợ bên Có

-Bước 3: Khi nhập số liệu xuất ra của tài khoản 15X chỉ nhập số lượng

-Bước 4: Thiết lập tự động tính giá xuất kho: vào tab Quản trị >Chọn tổng hợp số liệu.

Sau đó tick vào ô Cập nhật giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước

 • Các bước để thiết lập và áp đơn giá xuất kho theo phương pháp đích danh như thế nào?

- Bước 1: Thiết lập phương pháp tính giá xuất kho:

 • Vào tab Quản trị >Thông số > Kế toán.
 • Tick vào ô mở ra để sửa. Ở mục phương pháp tính giá xuất kho chọn Đích danh. Sau đó lưu và đóng lại

- Bước 2: Tạo dữ liệu chi tiết đích danh từng loại hàng trong kho:

 • Vào tab Quản trị > Số dư ban đầu >Chọn tài khoản tương ứng với từng loại hàng tồn kho (15X)
 • Sau đó tiếp tục khai báo thông tin về đối tượng, số lượng, đơn giá, số dư bên Nợ bên Có

- Bước 3: Khi nhập số liệu, phải chọn đích danh lô hàng như hướng dẫn tại Các phương pháp tính giá xuất kho

 • Chức năng "Hóa đơn" tại màn hình nhập chứng từ sử dụng vào mục đích gì?

Chức năng "Hóa đơn" tại màn hình nhập chứng từ sử dụng để nhập thông tin về hóa đơn GTGT kèm theo nghiệp vụ, thông tin này được sử dụng để kê lên bảng kê mua vào, bán ra và tờ khai thuế GTGT khi xuất qua phần mềm HTKK

 • Phần mềm Tony Accounting có hỗ trợ bù trừ thuế giá trị gia tăng(GTGT, VAT) đầu vào, đầu ra không? Nếu có thì thực hiện như thế nào?

Phần mềm hỗ trợ tự động thực hiện bù trừ thuế GTGT mỗi tháng được thực hiện tại chức năng tổng hợp số liệu cuối kì (khấu hao, phân bổ kết chuyển lãi lỗ)

 • Qui trình quản lý và khấu hao tài sản cố định trong phần mềm kế toán Tony Accounting?

Chi tiết theo từng tài sản

Đối với tài sản mua mới: sau khi nhập tài sản vào phần mềm, phần mềm sẽ tự động trích khấu hao theo sự cài đặt của doanh nghiệp về phương pháp khấu hao cũng như thời gian khấu hao.

Đối với tài sản đã khấu hao trước khi sử dụng phần mềm: thông qua việc khai báo thông tin của tài sản vào phần mềm, phần mềm sẽ tiếp tục trích khấu hao nếu tài sản chưa khấu hao hết.

Việc khai báo thông tin về 2 loại tài sản này có điểm khác nhau về thời điểm bắt đầu khấu hao và thời gian còn lại. Quý khách có thể xem hướng dẫn tại khai báo các thông tin về tài sản cố định.

Phần mềm sẽ tự động trích khấu hao theo những thông tin đã khai báo. Hướng dẫn các bước thiết lập tự động trích khấu hao tại các thao tác tổng hợp cuối kì mục khấu hao.

 • Khi tài sản cố định có sự điều chỉnh nguyên giá, thay đổi thời gian khấu hao; thì thực hiện trên phần mềm như thế nào?

Khi có sự điều chỉnh nguyên giá, thay đổi thời gian khấu hao thì thực hiện thiết lập điều chỉnh thời gian khấu hao. Bằng cách vào Danh muc > Tài sản > Danh mục. Sau đó thiết lập lại tổng thời gian khấu hao và thời gian khấu hao còn lại tại khung Điều chỉnh thời gian khấu hao.

Điều chỉnh nguyên giá bằng cách định khoản lại tài khoản 211: nguyên giá tài sản cố định

 • Qui trình quản lý và phân bổ chi phí trả trước trong phần mềm kế toán Tony Accounting?

Chi tiết theo từng chi phí trả trước

Đối với chi phí trả trước phát sinh mới

Đối với chi phí đã có phân bổ trước khi sử dụng phần mềm

Thông tin các khoản chi phí trên được nhập tại Danh mục > Chi phí trả trước > Danh mục

Phần mềm sẽ tự động theo dõi các khoản chi phí trả trước và tiến hành phân bổ như đã cài đặt. Thiết lập tự động phân bổ tại chức năng Tổng hợp số liệu cuối kì mục phân bổ chi phí trả trước

 • Cách thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí, doanh thu, lãi lỗ trong phần mềm kế toán Tony Accounting?

Cách thức thực hiện được hướng dẫn chi tiết tại mục định nghĩa kết chuyển tài khoản cuối kì

 • Phần mềm kế toán Tony Accounting có hỗ trợ đánh lại số phiếu các chứng từ?

Phần mềm kế toán Tony Acounting hỗ trợ đánh lại số chứng từ. Cách thưc thực hiện bằng cách kích phải chuột vào vùng chứa chứng từ. Sau đó chọn " Đánh lại số chứng từ"

 • Tôi muốn nâng cấp phiên bản mới của phần mềm kế toán Tony Accounting, vậy cần thực hiện nâng cấp như thế nào?

Phần mềm kế toán Tony Accounting thường xuyên cập nhật theo các quy định mới nhất, cải tiến, bổ sung tính năng mới. Do vậy quý khách nên nâng cấp lên các phiên bản mới nhất để sở hữu các tính năng mới.

Để nâng cấp, cài đặt phiên bản mới của phần mềm, cần thực hiện theo trình tự sau:

Bước 0: Việc nâng cấp phiên bản mới vẫn giữ lại dữ liệu cũ mà quý khách đã nhập trước đây. Quý khách nên thực hiện sao lưu dữ liệu dự phòng trước khi nâng cấp phiên bản mới;

Bước 1: Tải xuống(download) phiên bản mới từ website http://tony.vn;

Bước 2: Giải nén bộ cài đặt, thực thi(chạy) tập tin Setup.exe và thực hiện các bước cài đặt như khi cài đặt phần mềm lần đầu; Không cần gỡ bản cũ đã cài trước đó.

Bước 3: Chạy phần mềm và sử dụng như bình thường.

 • Khi nhập vào phần mềm kế toán, tôi đã nhập hóa đơn bán hàng/ mua hàng với tất cả các thông tin hóa đơn. Phần mềm kế toán Tony Accounting có hỗ trợ lập tờ khai thuế GTGT và xuất qua phần mềm HTKK?

Phần mềm kế toán Tony Accounting hân hạnh gửi đến bạn giải pháp tối ưu cho bạn. Bạn có thể nhập hóa đơn vào phần mềm kế toán ngay tại các màn hình tiền mặt, tiền gửi, hay các chứng từ kế toán khác. Tony Accounting cho phép kết xuất sang phần mềm HTKK để in mã vạch một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không cần phải chỉnh sửa lại Font hay biễu mẫu. Không chỉ hỗ trợ kê khai thuế GTGT, phần mềm còn có thể kết xuất sang phần mềm HTKK các loại tờ khai khác và báo cáo tài chính.

 • Tại sao sao dư tài khoản 1548 (chi phí sản xuất chung) lại không được lên trên mục Hàng tồn kho (mã số 141) trong bảng cân đối kế toán? Phần mềm có giải pháp gì  không?

Giải pháp của phần mềm là người dùng phải thiết lập lại (định nghĩa lại) báo cáo tài chính bằng cách vào menu Công cụ > Thiết lập báo cáo tài chính (Định nghĩa báo cáo tài chính). Sau đó chọn báo cáo tài chính cần sửa: Bảng cân dối kế toán. Chọn mã số 141 và thiết lập định nghĩa cho chỉ tiêu này. Nhấn nút Thêm mục số liệu và thêm Số dư bên Nợ cuối kì cho tài khoản 1548. Cuối cùng nhấn nút Lưu để lưu lại

 • Làm thế nào để khi nhập chứng từ xuất kho tôi có thể xem nhanh lượng hàng còn tồn trong kho để thực hiện định khoản nhanh chóng

Khi nhập các chứng từ xuất kho, phần mềm có hỗ trợ chức năng chọn nhanh hàng tồn kho từ danh mục hàng tồn, và từ màn hình chọn này người dùng có thể xem nhanh lượng hàng còn tồn kho tương ứng. Chi tiết xem tại hướng dẫn theo chức năng: Lập chứng từ phát sinh trong phân hệ quản lý kho

 • Tôi mua bản quyền phần mềm thì được sử dụng phần mềm bao nhiêu lâu?

Khi khách hàng đã mua bản quyền phần mềm thì được sử dụng phần mềm mãi mãi và được bảo hành 12 tháng.

Sau khi hết hạn bảo hành, nếu khách hàng muốn tiếp tục được bảo trì, bảo hành có thể kí thêm hợp đồng bảo trì với công ty. Chi phí cho công tác bảo trì, bảo hành hàng năm là 20% giá trị hợp đồng.

 • Thế tôi muốn hỏi thêm là khi được sử dụng phần mềm mãi mãi rồi, hàng năm chúng tôi phải thêm phí bảo hành, bảo trì thì sẽ được những lợi ích gì?

Phần mềm luôn luôn được nâng cấp, bổ sung thêm nhiều tính năng hữu ích và để phù hợp với các chế độ chính sách, luật, thông tư liên quan thường xuyên thay đổi của Bộ tài chính. Vì thế trong thời gian bảo trì, bảo hành, quý khách sẽ được công ty gửi tới bản nâng cấp phần mềm miễn phí.

Ngoài ra trong thời gian bảo trì, bảo hành chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ khách hàng sử dụng khai thác thêm các tính năng hữu ích của phần mềm.

 • Tôi được biết, phần mềm có chức năng tự động thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn. Vậy bạn có thể nói rõ thêm và cách thức thực hiện như thế nào?

Phần mềm có thể tự động thực hiện bút toán kết chuyển giá vốn có nghĩa là khi bạn ghi nhận doanh thu Nợ TK... Có TK 511 thì phần mềm sẽ thực hiện bút toán ghi nhận giá vốn Nợ TK 632 Có TK 156/152...

Cách thức thực hiện được hướng dẫn tại Thiết lập tự động xuất kho giá vốn.

 • Bạn có thể hướng dẫn tôi cách định khoản thuế GTGT đầu vào và đầu ra trên phần mềm?

Ví dụ khi mua hàng hóa có bút toán Nợ TK 1561/Có TK 111 và kèm theo đó là bút toán ghi nhận thuế GTGT đầu vào Nợ TK 1331/ Có TK 1111(kê khai thuế theo phương pháp khấu trừ). Đầu tiên bạn nhập bút toán đầu là Nợ TK 1561/Có TK 111 và với cột thuế GTGT bạn nhập là 10 %(ví dụ thế) sau đó bạn thêm định khoản (F5) là TK 1331/ Có TK 1111. Số tiền và diễn giải ở bút toán ghi nhận thuế sẽ được phần mềm tự động thực hiện.

 • Tôi muốn in tên của các chức danh như Giám đốc, kế toán trưởng, Thủ Quỹ, người giao dịch, nhận tiền... lên các chứng từ, báo cáo, sổ sách thì thực hiện như thế nào?

Đầu tiên bạn phải thiết lập In tên người giao dịch, nhận tiền khi in chứng từ bằng cách vào Quản trị >> Thông số >> Kế toán và đánh dấu tíck vào ô In tên người giao dịch( nhận tiền, giao hàng,...) khi in chứng từ, sau đó Lưu lại

Với các chức danh nội bộ khác, bạn vào Quản trị >> Hồ sơ đơn vị. Chọn tab Nhân sự, sau đó nhập tên các chức danh như Giám đốc, kế toán trưởng, Thủ quỹ, người lập biểu...và chọn vào dấu tick In tên trên báo cáo. Sau đó Lưu lại.

 • Phần mềm có hỗ trợ xem sổ sách theo hình thức nào? Nếu có thì xem như thế nào?

Phần mềm hỗ trợ xem sổ sách theo hình thức Nhật kí chungChứng từ ghi sổ. Để xem hệ thống sổ sách của 2 hình thức này, người dùng vào chức năng Báo cáo chọn Chứng từ ghi sổ hay Nhật kí chung. Trong các hệ thống này đều có các sổ chi tiết tương ứng với từng hình thức, người dùng có thể nhập thông tin thời gian, tài khoản và nhấn nút Xem

 • Tại sao khi nhập số dư đầu kì, thông tin tài khoản 421 lại không hiện lên bảng cân đối tài khoản?

Bạn vào Quản trị >> Hệ thống tài khoản. Chọn tài khoản 421. Thiết lập các tài khoản con 4211 và 4212 với số dư là Bình thường thay vì là Lưỡng tính như trước đó.Sau đó lưu lại.

 • Cuối kỳ, tổng số thuế phải nộp hay khấu trừ trên Bảng kê bán ra hay mua vào khác với số phát sinh bên Có TK 33311 hay bên Nợ TK 1331. Làm sao để kiểm tra hóa đơn nào bị lệch hay có hóa đơn nào bị sót chưa nhập hay không?

Trong Bảng kê bán ra, mua vào, Phần mềm có thêm một số cột thông tin để đối chiếu số liệu giữa giá trị hàng hóa và thuế GTGT trong chứng từ và trên hóa đơn, chênh lệch. Ngoài ra, Phần mềm còn có thêm phần Chứng từ có thuế GTGT mà không có hóa đơn, giúp người dùng phát hiện được những hóa đơn bị bỏ sót trong quá trình nhập chứng từ. Bạn có thể tìm hiểu rõ hơn tại Hướng dẫn lập báo cáo thuế.

 • Phần mềm có hỗ trợ chuyển đổi các báo cáo tài chính sang tiếng anh không?

Phần mềm hỗ trợ chuyển đổi các báo cáo tài chính sang tiếng anh. Bạn có thể thực hiện bằng cách vào Báo cáo. Trong màn hình báo cáo, góc dưới bên trái, bạn nhấn chọn ngôn ngữ Tiếng anh. Khi đó, các báo cáo tài chính đã được chuyển sang ngôn ngữ tiếng anh.

 • Tôi muốn điều chỉnh các mẫu báo cáo để phù hợp với mẫu do công ty tôi quy định. Phần mềm có cho phép tự điều chỉnh mẫu báo cáo không?

Bạn có thể vào Báo cáo. Trong màn hình báo cáo, góc dưới bên trái, bạn kích chọn Sử dụng mẫu tự thiết kế. Khi đó, góc dưới bên phải màn hình báo cáo bất kỳ sẽ hiện nút Sửa. Bạn mở báo cáo cần điều chỉnh, nhấn Sửa để thiết kế lại mẫu in báo cáo theo nhu cầu.

 • Phần mềm đang thực hiện kỳ kế toán theo từng tháng, nghĩa là cuối mỗi tháng tôi phải tổng hợp số liệu. Các kỳ kế toán đó đã được nhập dữ liệu chứng từ vào rồi, giờ tôi muốn thay đổi kỳ kế toán theo quý để giảm bớt công việc tổng hợp số liệu thì có được hay không? Phải thực hiện như thế nào?

Bạn chỉ cần vào Quản trị -> Kỳ kế toán. Kích chuột phải vào tháng đầu tiên của quý cần gộp lại, nhấn chọn "Gộp kỳ kế toán". Phần mềm sẽ tự động thực hiện gộp kỳ kế toán thành quý. Ngoài ra, Phần mềm còn tiếp tục cho phép gộp kỳ kế toán theo nữa năm hay một năm. Hơn nữa, nếu bạn muốn thay đổi kỳ kế toán lại theo từng tháng thì các bước thực hiện tương tự và kích chọn "Tách kỳ kế toán"

 • Công ty tôi kinh doanh thương mại rất nhiều mặt hàng khác nhau và có chính sách chiết khấu thương mại cho khách hàng. Khi ghi nhận doanh thu bán hàng, tôi thường thực hiện phân bổ các khoản chiết khấu thương mại cho từng mặt hàng bằng thủ công. Vậy phần mềm có hỗ trợ phân bổ tự động các khoản chiết khấu thương mại để theo dõi chi tiết từng mặt hàng không?

Phần mềm có thể tự động phân bổ chiết khấu thương mại theo từng mặt hàng. Khi hạch toán doanh thu hàng hóa xong, bạn kích chuột vào phần định khoản doanh thu, chọn chiết khấu thương mại. Điền các thông tin về số tiền chiết khấu, Tài khoản bên Có (các TK 5211, 5212, 5213), chọn tên hàng hóa và thực hiện chiết khấu. Phần mềm sẽ tự động thực hiện định khoản chiết khấu thương mại theo doanh thu mỗi loại hàng hóa.8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh