Ngoài các chức năng cơ bản như trên, phần mềm còn có một số chức năng trợ giúp người sử dụng như: xem nhanh số dư tài khoản,xem bảng cân đối, trợ giúp của phần mềm....

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh