Chủ đề này sẽ giới thiệu về các loại hình doanh nghiệp thường gặp trong thực tế, đặc điểm của từng loại hình và cách thức hạch toán trong phần mềm cần lưu ý để sử dụng phần mềm hiệu quả hơn. Bởi vì mỗi loại hình doanh nghiệp lại có những đặc điểm quản lý riêng biệt vì thế công tác tổ chức kế toán cũng khác nhau.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh