Tiến hành cài đặt theo trình tự sau:


0. Kiểm tra máy cài đặt có thỏa mãn yêu cầu về phần cứng - phần mềm

1. Nếu gói cài đặt được đóng gói thành tập tin dạng zip thì bạn phải giải nén vào một thư mục bất kỳ.

2. Chạy tập tin setup trong gói cài đặt bằng cách nhấn đúp chuột vào tập tin.

tony accounting setup

3. Nếu màn hình dưới đây hiển thị, bạn tới bước tiếp theo, ngược lại thì bạn tới bước 5.

tony accounting setup

4. Bộ cài đặt yêu cầu cài đặt Microsoft .Net Framework, nhấn vào nút Accept để cài đặt

tony accounting setup

5. Màn hình cài đặt phần mềm Tony Accounting hiển thị.

tony accounting setup

6. Nhấn tiếp nút Run để bắt đầu quá trình cài đặt

tony accounting setup

7. Quá trình cài đặt

tony accounting setup

8. Màn hình thông báo quá trình cài đặt đã hoàn tất

tony accounting setup

9. Sau khi cài đặt thành công ngoài màn hình desktop hiện lên biểu tượng của chương trình

tony accounting
8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh