Tiến hành cài đặt theo trình tự sau:

0. Chọn máy chủ: nên mua máy chủ chuyên dụng hoặc chọn một máy có cấu hình mạnh, chạy ổn định. Kiểm tra máy chủ có thỏa mãn yêu cầu về phần cứng - phần mềm

1. Cài đặt phần mềm: thực hiện như hướng dẫn cài đặt lần đầu

2. Cài đặt SQL, chạy và cài đặt SQL từ tập tin SQL.exe trong bộ cài đặt phần mềm

Quá trình thực hiện tuần tự theo các hình bên dưới

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

setup SQL

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh