Tiến hành cài đặt theo trình tự sau:

0. Kiểm tra máy cài đặt có thỏa mãn yêu cầu về phần cứng - phần mềm

1. Cài đặt phần mềm: thực hiện như hướng dẫn cài đặt lần đầu

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh