Chủ đề này hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm trong các tình huống khác nhau thường gặp trong quá trình sử dụng. Bao gồm:

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh