Khi sử dụng phần mềm, có thể máy tính người dùng gặp sự cố do nhiều nguyên nhân khiến cho máy không hoạt động được bình thường. Khi sửa máy tính nếu như cài lại windown thì phần mềm sẽ bị mất vì thế phải cài đặt lại.

Tiến hành các bước để cài đặt phần mềm như sau:

Thực hiện sao lưu dữ liệu (các tập tin sao lưu, tập tin dữ liệu, thư mục cài đặt phần mềm, ...) trước khi tiến hành cài đặt lại.

Bằng cách chép các tập tin sao lưu ra các thiết bị lưu trữ như usb, đĩa mềm, đĩa cứng...hoặc chép ra 1 file khác trong máy tính người dùng để tiến hành lưu trữ, tránh trường hợp trong quá trình cài đặt gặp sự cố khiến cho dữ liệu cũ bị mất.

1. Thực hiện cài đặt như hướng dẫn khi Cài đặt lần đầu hoặc Cài đặt nhiều máy trong mạng LAN.

2. Sau khi cài đặt, sẽ xảy ra 2 trường hợp như sau:

2.1. Còn giữ được tập tin dữ liệu: tức là tập tin dữ liệu vẫn còn, không bị mất. Tập tin này được thiết lập trong bước tạo tập tin dữ liệu . Nếu như vậy thì sẽ tiến hành thực hiện cấu hình dữ liệu đến tập tin dữ liệu như lúc cài đặt ban đầu.

2.2. Còn giữ được tập tin sao lưu: tức là tập tin sao lưu vẫn còn, không bị mất. Tập tin này được thiết lập trong bước 3 của mục khởi tạo mới. Nếu như vậy thì sẽ tiến hành thực hiện phục hồi dữ liệu.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh