Tiến hành cài đặt theo trình tự sau:

Thực hiện sao lưu dữ liệu (các tập tin sao lưu, tập tin dữ liệu, thư mục cài đặt phần mềm, ...) trước khi tiến hành cài đặt lại. Bằng cách copy lại những file này ra usb hoặc tạo ra 1 file khác trong máy. Nhằm tránh mất mát dữ liệu trong khi tiến hành cập nhật gặp sự cố không mong muốn.

1. Tiến hành cài đặt phiên bản mới.

Khi có phiên bản mới người dùng sẽ tải phiên bản mới về và tiến hành cài đặt lại phiên bản mới như các bước cài đặt ban đầu.

2. Phần mềm được khởi động sẽ tự động cập nhật cấu hình dữ liệu và nâng cấp lên phiên bản mới.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh