Mô tả cách thức khi chạy phần mềm lần đầu tiên


Gồm có các phần

Mô tả chi tiết các bước để khởi động phần mềm

Mô tả các bước để tạo tập tin dữ liệu

Mô tả các bước khởi tạo dữ liệu

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh