Menu này gồm những công cụ giúp cho việc tổng hợp số liệu cuối kì cũng những thiết lập để báo cáo tài chính, trình bày số liệu và những công cụ tiện ích như: thiết lập xuất kho giá vốn, lập dự toán giá thành...

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh