Chức năng này cho phép người dùng chọn cách sắp xếp các cửa sổ đang làm việc. Phần mềm có thể cho phép người dùng sắp xếp các của sổ làm việc dưới dạng: Tab, xếp hàng dọc, hàng ngang hay xếp chồng lên nhau.

Cách sử dụng chức năng này như sau: Mở menu Cửa sổ trên thanh công cụ, đánh chọn hoặc bỏ chọn vào cách sắp xếp tương ứng.

cửa sổ cửa sổ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh