• Được thiết kế để chạy trên mô hình khách - chủ hoặc trên máy đơn. Phần mềm có thể quản lý nhiều người dùng với các phân quyền khác nhau tùy theo chức năng do kế toán trưởng hoặc quản lý hệ thống qui định.
 • Tuân thủ chế độ kế toán, đồng thời cho phép thay đổi phù hợp với yêu cầu quản lý và sự phát triển của doanh nghiệp cũng như sự thay đổi của chế độ kế toán. Là hệ thống mở, người dùng có thể thay đổi, thêm bớt tài khoản, đối tượng doanh thu, chi phí, đáp ứng yêu cầu của mọi loại hình doanh nghiệp cũng như sự thay đổi thường xuyên của yêu cầu quản trị.
 • Theo dõi chi tiết đến từng đối tượng khách hàng, hàng hóa, khoản mục, yếu tố, … giúp cho nhà quản trị có quyết định kinh doanh kịp thời và chính xác.
 • Thiết lập tự động xuất kho giá vốn khi thực hiện hạch toán doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.... Ngoài ra, Phần mềm còn cho phép thiết lập định mức nguyên vật liệu/thành phẩm hay lập dự toán giá thành. Từ đó, giúp người dùng tiết kiệm thời gian và theo dõi chặt chẽ hơn các khoản chi phí.
 • Hạch toán đa tiền tệ: Tính chênh lệch tỷ giá, điều chỉnh số dư ngoại tệ cuối tháng.
 • Báo cáo, tổng hợp số liệu tại bất cứ thời điểm nào và cho phép kết xuất báo cáo ra nhiều dạng tập tin khác nhau: Excel, Pdf, Html, …
 • Sự thống nhất và kiểm soát chặc chẽ dữ liệu nhập vào tăng độ tin cậy: kiểm tra nhập đối tượng theo dõi, kiểm tra tổng tiền có khớp với chứng từ, nhập thiếu hóa đơn, …. Giao diện đồ họa thân thiện có nhiều tùy chọn khác nhau cho mỗi người sử dụng.
 • Có thể nhập số liệu của kỳ hạch toán mới trong khi chưa khóa sổ kỳ trước.
 • Nếu phát hiện sai sót trong kỳ hạch toán trước, có thể sửa đổi rồi tiến hành khóa sổ lại.
 • Các loại tên (hàng hóa, vật tư, khách hàng, nhân viên…) có thể lựa chọn theo một phương thức nhanh nhất, không phải đánh vào mã số hoặc tên.
 • Có thể xuất dữ liệu qua phần mềm HTKK để in báo cáo có mã vạch
 • Trên một phiếu thu/chi có thể hạch toán một nợ nhiều có hoặc một có nhiều nợ (có nghĩa là không phải in ra nhiều phiếu thu/chi cho mỗi một tài khoản đối ứng của nghiệp vụ). Mỗi bút toán có thể hạch toán cho từng đối tượng khách hàng với từng hóa đơn riêng biệt. Có thể nhập nhiều hóa đơn tài chính vào cùng một phiếu thu chi. Cho phép in nhiều mẫu in trực tiếp từ phần mềm trên cùng một dữ liệu.
 • Hệ thống tìm kiếm, lọc dữ liệu linh hoạt, đa năng.
 • Quản lý số liệu nhiều năm liên tiếp trên cùng một nguồn dữ liệu, không cần phải tách sổ khi sang năm khác.
 • Quản lý nhiều hệ thống sổ sách trên cùng một nguồn dữ liệu (cơ sở dữ liệu).

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh