Khi chứng từ nhập vào của bạn sắp xếp lộn xộn, không theo thứ tự liên tục có thể trong quá trình làm đã xóa chứng từ,trùng chứng từ hay thực hiện những thao tác khác làm cho số chứng từ không được đánh liên tục. Để đánh lại số chứng từ thực hiện như sau:

Bước 1:

  • Di chuyển chuột vào vùng chứng từ cần sắp xếp

Bước 2:

  • Nhấp phải chuột lên vùng chứng từ. Thực hiện như hình dưới:

đánh số lại chứng từ

  • Chọn Đánh lại số chứng từ

đánh số lại chứng từ

Bước 3:

  • Phần mềm hiện thông báo hiển thị như bên dưới và chọn nút hoặc nhấn phím N trên bàn phím

xác nhận

  • Màn hình kết quả

chứng từ đã được đánh số lại

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh