Chủ đề này hướng dẫn người dùng in danh mục các đối tượng kế toán đã được thiết lập và gửi các thông số kế toán tới công ty TONY

Để thực hiện chức năng này

Mở tab Bàn làm việc > Báo cáo > Danh mụcthông số

Sau khi mở chức năng Danh mục. Chọn loại đối tượng trong danh mục cần xem rồi thực hiện các thao tác tương tự như xem báo cáo (không chọn thời gian và định khoản)

danh mục

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh