Chức năng này cho phép cấu hình tập tin dữ liệu(cơ sở dữ liệu) sẽ được sử dụng. Tùy theo phiên bản sẽ có cách cấu hình dữ liệu khác nhau giữa sử dụng ở một máy đơn và sử dụng cho nhiều máy trong mạng LAN.

hệ thống cấu hình dữ liệu  cấu hình dữ liệu

1.        Cấu hình dữ liệu cho máy đơn

 • IP(hoặc tên) máy chủ: địa chỉ IP chính là địa chỉ của máy đang sử dụng, nhập là localhost hoặc 127.0.0.1
 • Tích vào mục Dữ liệu nhúng.
 • Chọn tập tin dữ liệu sử dụng.
 • Nhấn nút Kết nối thử để kiểm tra.
 • Nhấn nút lưu để xác nhận cấu hình.

2.        Cấu hình dữ liệu cho máy trong mạng LAN

Tại máy chủ(server)

 1. Sau khi Cài đặt ở máy chủ, chạy phần mềm và tạo mới tập tin dữ liệu.
 2. Xác định địa chỉ IP hoặc tên của máy chủ
 • Tên máy chủ: chọn Control Panel --> System

xác định tên máy chủ

 • Địa chỉ IP

xác định địa chỉ IP  xác định địa chỉ IP

 1. Nhập địa chỉ IP hoặc tên máy chủ vào màn hình Cấu hình dữ liệu.
 2. Bỏ chọn Dữ liệu nhúng.
 3. Chọn tập tin dữ liệu trên máy chủ.
 4. Nhấn nút Kết nối thử để kiểm tra
 5. Nhấn nút lưu để xác nhận cấu hình.

Tại máy trạm:

Thực hiện tương tự từ bước c đến g như đã làm với máy chủ. Nhập địa chỉ IP, đường dẫn tương tự như đã thiết lập tại máy chủ

Lưu ý: một số phần mềm firewall, diệt virus máy tính có thể ngăn cản việc kết nối tới dữ liệu máy chủ. Nếu như kết nối thử không thành công thì cần kiểm tra lại thiệt lập tại các phần mềm đó.

windows firewall

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh