Chức năng này cho phép khóa phần mềm tạm thời tránh những người không có quyền truy cập sử dụng phần mềm mà không phải thoát khỏi phần mềm. Để mở khóa thì nhập lại mật khẩu.

Thực hiện như sau:

khoá phiên làm việc

  • Phần mềm xuất hiện:

nhập mật khẩu để mở khoá

  • Để sử dụng lại phần mềm người dùng nhập lại mật khẩu như mật khẩu khi đăng nhập vào phần mềm và chọn

nhập mật khẩu để mở khoá


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh