Chức năng này cho phép người sử dụng thay đổi giao diện phần mềm, chọn trong danh mục giao diện.

hệ thống tuỳ chọn giao diện

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh