Chức năng này cho phép thiết lập một số tùy chọn về định dạng hệ thống của phần mềm và một số tiện ích.Trình tự thực hiện:

Vào Hệ thống > Tùy chọn > Hệ thống. Màn hình tùy chọn hệ thống sẽ xuất hiện như bên dưới

   hệ thống tuỳ chọn hệ thống      tuỳ chọn hệ thống

Màn hình hiển thị các cài đặt mặc định của phần mềm, người dùng có thể sửa lại theo nhu cầu sử dụng. Sau đó nhấn nút

Muốn thiết lập lại các tùy chọn như mặc định của phần mềm thì nhấn nút

Các lựa chọn của cửa sổ thiết lập

1. Hiển thị thư mục nơi phần mềm được cài đặt.

thư mục cài đặt

2. Ký tự phân chia nhóm 3 số: là ký tự phân chia giữa hàng đơn vị, hàng nghìn, hàng triệu, ...Người dùng có thể chọn dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,)

định dạng phân chia nhóm 3 số

3. Ký tự phân chia phần thập phân: là ký tự phân chia giữa hàng đơn vị với số thập phân ở sau. Người dùng có thể chọn dấu chấm (.) hoặc dấu phẩy (,)

định dạng phân chia thập phân

4. Dữ liệu ngày: là định dạng ngày, giá trị mặc định là dd/MM/yyyy (ngày/tháng/năm)

định dạng dữ liệu ngày

5. Hỏi trước khi thoát phần mềm: nếu được thiết lập, phần mềm sẽ hỏi bạn có thật sự muốn thoát khỏi phần mềm khi thực hiện tắt màn hình chính của phần mềm.

  • Hỏi trước khi xóa dữ liệu: nếu được thiết lập, phần mềm yêu cầu xác nhận trước khi xóa dữ liệu.
  • Tự động kiểm tra phiên bản mới: nếu được thiết lập, khi có phiên bản mới thì phần mềm sẽ tự đông cập nhật phiên bản mới
  • Hiển thị đầy đủ tên đối tượng tại cửa sổ chọn: nếu được thiết lập phần mềm sẽ hiển thị đầy đủ tên cửa sổ được chọn

tuỳ chọn khác

6. Nút Mặc định: cho phép trở lại giá trị mặc định của các tùy chọn.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh