Chủ đề này sẽ hướng dẫn chi tiết các chức năng của tab Hệ thống. Dưới đây là màn hình hiển thị tất cả các chức năng của tab này

hệ thống

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh