Thông tin đầu tiên doanh nghiệp cần khai báo trước khi đưa phần mềm vào sử dụng đó là khai báo thông tin về hồ sơ đơn vị. Gồm có các thông tin như: tên công ty, giám đốc, số điện thoại liên hệ.... Phải khai báo thông tin này bởi vì với một số báo cáo đặc thù có kèm theo thông tin doanh nghiệp, phần mềm sẽ tự động hiển thị các thông tin đó.

Cách khai hồ sơ đơn vị được hướng dẫn chi tiết tại bước hướng dẫn chức năng hồ sơ công ty

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh