Bước 1:

Mở chức năng báo cáo: Từ màn hình nhập chứng từ chọn tab Báo cáo (nằm trong tab Bàn làm việc)

báo cáo

Bước 2:

Trong danh mục báo cáo chọn báo cáo loại báo cáo cần xem. Sử dụng các nút để đóng hoặc mở những nhóm danh mục báo cáo. phần mềm có đầy đủ các báo cáo thường gặp, và bổ sung 2 hệ thống báo cáo theo 2 hình thức sổ kế toán là Chứng từ ghi sổNhật kí chung.

Phần mềm có các báo cáo theo dõi kèm theo 2 đối tượng: Ví dụ Sổ chi tiết vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hóa có thể theo dõi 2 đối tượng là hàng hóa và kho hàng (nếu chọn tài khoản theo dõi là 156)

Chọn loại sổ cần xem bằng cách nhấp chuột vào dòng chứa tên báo cáo đó

danh mục báo cáo

Bước 3:

Chọn thời gian xem báo cáo. Tùy theo mục đích sử dụng để chọn khung thời gian phù hợp, chọn ngày, tháng, năm cụ thể hoặc khoảng thời gian từ ngày, từ tháng, từ năm...

thời gian xem báo cáo

Bước 4:

Chọn tài khoản liên quan đến báo cáo. Tùy theo tên báo cáo cần xem để chọn tài khoản xem phù hợp. Ví dụ sổ chi tiết (vật liệu, dụng cụ, hàng hóa...) thì chọn tài khoản 15X phù hợp. Nếu mở sổ tiền gửi thì chọn tài khoản cần xem là 112...

Để xem chi tiết từng đối tượng thì chọn những loại sổ theo dõi chi tiết và nhập tên từng đối tượng theo dõi.

Nếu muốn xem chi tiết tất cả các đối tượng thì chọn những loại sổ theo dõi chi tiết và không chọn tên đối tượng theo dõi.

Ví dụ: Muốn theo dõi chi tiết hàng hóa 0 tại kho hàng 1 thì chọn:

xem chi tiết cho từng đối tượng

Muốn theo dõi chi tiết hàng hóa 0 ở tất cả các kho hàng thì chọn:

xem chi tiết cho từng đối tượng

Muốn theo dõi chi tiết tất cả các hàng hóa ở kho hàng 0 thì chọn:

xem chi tiết cho từng đối tượng

Lưu ý: muốn bỏ chọn đối tượng thì nhấn Ctrl + Delete

Bước 5:

Chọn các nút chức năng

  • Chọn in ngang: báo cáo sẽ được in dưới dạng ngang của khổ giấy
  • Chọn in dọc: báo cáo sẽ được in theo dạng dọc của khổ giấy
  • Chọn : nếu muốn xem báo cáo trước khi in
  • Chọn : nếu muốn in trực tiếp báo báo

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh