1. Ngày làm việc: từ khi đăng nhập vào phần mềm, phải xác định ngày làm việc hiện tại. Căn cứ vào ngày này, phần mềm xác định được kỳ kế toán đang làm việc để hiển thị các chứng từ nằm trong kỳ kế toán đó, hoặc khi thực hiện tổng hợp số liệu cuối kỳ.

Khi mới bắt đầu mở phần mềm thì phần mềm sẽ tự động chọn ngày làm việc theo ngày hiện tại của máy tính đang sử dụng .

2. Các ô nhập liệu có biểu tượng cho phép bạn nhấn chuột trái (hoặc nhấn phím F4, hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + ↓) vào đó sẽ hiển thị danh mục cho phép bạn chọn mà không cần sử dụng chuột.

cách chọn danh mục

3. Phím tắt F10 khi bạn muốn chọn thực đơn

4. Số phiếu của chứng từ được đánh tự động: gồm hai phần: ký hiệu và số. phần số được đang tăng dần và lặp lại khi qua kỳ kế toán khác. Có thể sắp xếp lại số phiếu chứng từ

5. Tại các lưới dữ liệu (ví dụ: lưới định khoản, thay vì nhấn nút Thêm định khoản) có thể nhấn phím Insert để thêm mới một dòng. Tương tự, bạn nhấn phím Delete để xóa. Muốn chuyển sang dòng mới, nhấn phím Enter đến cuối hàng sẽ tự động nhảy sang dòng.

6. Khi đang nhập liệu tại một ô dữ liệu, muốn chuyển sang ô kế tiếp thì nhấn phím Enter hoặc phím Tab. Muốn quay lại ô dữ liệu trước đó, nhấn tổ hợp phím Shift + Tab.

7. Tại các ô nhập liệu có dữ liệu chọn từ một danh mục, nếu chưa tồn tại đối tượng trong danh mục, bạn nhấn phím F3 phần mềm sẽ hiển thị màn hình nhập danh mục đó.

8. Tại các lưới dữ liệu, phía dưới cùng có dòng cho phép tính tổng, đếm số dòng dữ liệu, lấy giá trị lớn nhất – nhỏ nhất. Bấm chuột phải lên dòng đó và chọn phép tính.

các phép tính

9. Hướng dẫn thao tác với các cột: thêm bớt cột.....

Tại các màn hình xem chứng từ hay màn hình nhập chứng từ có thể thực hiện các thao tác sắp xếp theo cột, thêm bớt cột, gom nhóm, chỉnh độ rộng các cột..... Cách thức thực hiện:

Bước 1: Nhấp phải chuột tại dòng tiêu đề cột

Bước 2.: Chọn chức năng tương ứng với màn hình xổ ra

thao tác với cột

Với chức năng thêm/bớt cột. Sau khi chọn chức năng này phần mềm sẽ hiển thị cửa sổ Thêm/Bớt cột. Thực hiện kéo thả chuột từ cửa sổ này tới tiêu đề cột (thêm cột) hay thực hiện kéo thả từ các tiêu đề cột vào vùng cửa sổ Thêm/Bớt cột (bớt cột).

thêm cột

Hoặc để bớt cột những cột không cần dùng tới trong khi nhập hay xem chứng từ thì thực hiện kéo thả chuột tiêu đề của cột xuống vùng trống trong màn hình nhập chứng từ hay bàn làm việc

bớt cột

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh