Để có số liệu trên báo cáo thuế này, người dùng phải nhập thông tin hóa đơn vào tab Hóa đơn khi nhập chứng từ.

Chủ đề này hướng dẫn thực hiện kê khai báo cáo thuế GTGT hàng tháng và cách xuất ra phần mềm hỗ trợ kê khai để in báo cáo có mã vạch

Bước 1:

Vào chức năng Báo cáo > Báo cáo thuế

báo cáo thuế

Bước 2:

Chọn báo cáo thuế

Với những số liệu từ tháng 12/2013 trở về trước thì chọn những tờ khai và bảng kê theo thông tư 28/2011

Với những số liệu từ tháng 01/2014 đến tháng 08/2014 thì chọn tờ khai thuế theo thông tư 156/2013

Với những số liệu từ tháng 09/2014 đến tháng 12/2014 thì chọn tờ khai thuế theo thông tư 119/2014

Với những số liệu từ tháng 01/2015 trở về sau thì chọn tờ khai thuế theo thông tư 26/2015

Bước 3:

Khi mở tờ khai thuế GTGT. Nếu người dùng đã nhập đầy đủ hóa đơn khi nhập chứng từ thì khi mở tờ khai phần mềm đã tự động lên số liệu. Người dùng có thể kiểm tra lại số hóa đơn tại các bảng kê.

tờ khai thuế GTGT

bảng kê hoá đơn bán ra

bảng kê hoá đơn mua vào

Bước 4:

Xuất qua phần mềm hỗ trợ kê khai để in phần mềm có mã vạch. Bằng cách:

  • Cài phần mềm hỗ trợ kê khai của Tổng cục thuế ban hành (luôn cập nhật phiên bản mới nhất)
  • Chọn nút , sau đó chọn đường dẫn tới đúng thư mục với tên là mã số thuế của doanh nghiệp mình (khi cài phần mềm HTKK đã được cài sẵn)
  • Phần mềm hiển thị thông báo

thông báo

  • Sau khi nhấn nút thì mở phần mềm HTKK, phần mềm đã tự động xuất số liệu qua.
  • Cuối cùng thực hiện in chứng từ như hướng dẫn tại phần mềm HTKK

Để tìm kiếm thông tin chứng từ gốc nhập hóa đơn và kiểm tra thông tin số tiền trong chứng từ và trên tờ khai có khớp hay không, phần mềm có thêm 1 số cột thông tin như sau:

kiểm tra tiền thuế trên định khoản và trên hoá đơn

chứng từ có thuế GTGT mà không có hoá đơn


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh