Chủ đề này hướng dẫn người dùng sử dụng phần mềm theo từng chức năng có sẵn.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh