Chủ đề này hướng dẫn người dùng cách thức sử dụng phần mềm theo từng nghiệp vụ kế toán cụ thể.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh