Để xuất báo cáo ra dạng Excel người dùng tiến hành các bước như sau:

Bước 1: Chọn báo cáo cần xem và Xem báo cáo như hướng dẫn trên

Bước 2: Sau khi mở báo cáo, chọn Tập tin> Kết xuất tài liệu> Excel File

Bước 3: Sau đó thực hiện như hình hướng dẫn bên dưới

xuất báo cáo ra dạng Excel

tuỳ chọn xuất excelchọn đường dẫn để lưu file

thông báo

file excel đã kết xuất

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh