Sau khi đã nhập đầy đủ thông tin về chứng từ và lưu lại thì có thể tiến hành bước xem và in chứng từ.

Cách xem/in 1 chứng từ:

  • Bước 1: Chọn chứng từ cần làm việc theo 2 cách:
  • Cách 1: Xem/in từ ngoài màn hình chứng từ mà không mở chứng từ ra. Chọn chứng từ cần xem/in: bằng cách nhấp chuột vào dòng chứng từ đó, dòng này sẽ được bôi xanh.
  • Cách 2: Mở chứng từ cần làm việc bằng cách nhấp đôi chuột vào dòng chứng từ đó.
  • Bước 2: Chọn mẫu in, có nhiều mẫu in liên quan cho một chứng từ nhập.
  • Bước 3: Cuối cùng chọn các nút chức năng theo nhu cầu cần làm

Cách in nhiều chứng từ:

  • Bước 1: Chọn các chứng từ cần in:
  • Sử dụng phím Shift trên bàn phím để chọn nhiều chứng từ liên tiếp
  • Sử dụng phím Ctrl trên bàn phím để chọn các chứng từ không liên tục
  • Các chứng từ được chọn sẽ được bôi xanh

chọn chứng từ

  • Bước 2: Cuối cùng chọn nút chức năng phía dưới màn hình

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh