Đối với những chứng từ phát sinh với số lượng lớn như phiếu thu hay phiếu chi, phần mềm có chức năng in gộp chứng từ theo ngày, nội dung của chứng từ là tổng số tiền thu, chi trong ngày ghi sổ, phần mềm tự động tính tổng tiền và in ra từng phiếu tương ứng theo ngày ghi sổ chứng từ.

Cách thức thực hiện như sau:

Vào Tab Bàn làm việc > Báo cáo > In gộp chứng từ theo ngày

In gộp chứng từ theo ngày

Chọn Loại báo cáo là phiếu thu 1 liên hay phiếu chi 1 liên.

Sau đó thực hiện các bước điền thông tin chứng từ cần xem/in

điền thông tin cần in

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh