STT

Nội dung

Hạch toán

Phân hệ hạch toán

Bán hàng thông qua đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

1

Tại đơn vị giao hàng đại lý


Khi xuất kho sản phẩm hàng hóa giao cho đại lý phải lập phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý

Nợ TK 157: Hàng gửi đi bán

 Có TK 155,156...

Kế toán quản lý kho (xuất kho tương ứng)


Khi hàng hóa giao cho các đại lý đã được bán. Căn cứ vào bảng kê hàng đã bán do các bên nhận đại lý hưởng hoa hồng gửi về, kế toán lập hóa đơn

Nợ TK 111,112,131: Tổng giá thanh toán

 Có TK 3331: Thuế GTGT phải nôp

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chưa thuế)(5111,5112,5113,5118)

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng. Hoặc kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ(Chưa trả tiền)


Đồng thời phản ánh giá vốn hàng bán ra

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán

  Có TK 157: Hàng gửi đi bán

Kế toán quản lý kho (xuất kho tương ứng)


Số tiền hoa hồng phải trả cho đơn vị nhận đại lý

Nợ TK 6421: Chí phí bán hàng( Hoa hồng đại lý chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ

 Có TK 111,112,131

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng.Hoặc kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ(Chưa trả tiền)

2

Kế toán tại đơn vị nhận đại lý hưởng hoa hồng


Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, kế toán phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý vào tài khoản 003

Nợ TK 003: Hàng hóa nhận bán hộ, nhận kí gửi kí cược

Kế toán tổng hơp (Bút toán khác)


Khi xuất hàng bán hoặc xuất trả lại hàng cho bên giao hàng

Có TK 003: Hàng hóa nhận bán hộ, nhận kí gửi kí cược

Kế toán tổng hơp (Bút toán khác)


Khi xuất hàng bán nhận đại lý, phải lập hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường theo chế độ quy định. Căn cứ vào hóa đơn đã được lập và các chứng từ liên quan kế toán phản ánh số tiền bán hàng đại lý phải trả cho bên giao hàng

Nợ TK 111,112,131: Số tiền thu được

 Có TK 331:Phải trả cho người bán

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng. Hoặc kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ(Chưa trả tiền)


Doanh thu hoa hồng bán hàng đại lý được hưởng

Nợ TK 331: Phải trả cho người bán

 Có TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 Có TK 3331(Thuế GTGT phải nộp)

Kế toán bán hàng và cung cấp dịch vụ


Khi trả tiền bán hàng đại lý cho bên giao hàng

Nợ 331: Phải trả cho người bán

 Có TK 111,112

Kế toán tiền mặt hoặc tiền gửi, hạch toán tương ứng

Hướng dẫn nhập bút toán tại đơn vị nhận đại lý hưởng hoa hồng: Khi nhận hàng đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng, kế toán phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán đại lý vào tài khoản 003

Nợ TK 003: Hàng hóa nhận bán hộ, nhận kí gửi kí cược

Ví dụ: Ngày 12/12/2008 Đại lý B nhận hàng bán từ công ty A với số lượng hàng là 15 máy điện thoại LG 290.ĐG:2.900.000 VNĐ,16 máy LG-340 ĐG 2100.000 VNĐ. Đại lý B khi nhận được hàng phản ánh toàn bộ giá trị hàng hóa nhận bán vào tài khoản 003. Cách thức thực hiện như sau:

Bước 1: Căn cứ vào nghiệp vụ, thực hiện nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh trùng chứng từ. Chọn chứng từ nhập vào phù hợp. Trên đây chúng tôi đã hướng dẫn với nghiệp vụ trên thì nhập vào chứng từ bút toán khác (phân hệ kế toán tổng hợp). Từ đó với nghiệp vụ này người dùng sẽ chọn Phân hệ kế toán tổng hợp và chứng từ cần nhập là Bút toán khác.

Bước 2: Sau khi đã chọn được phân hệ hạch toán và chứng từ cần nhập vào phù hợp. Nhấn nút để thêm mới chứng từ.

Bước 3: phần mềm hiển thị màn hình nhập chứng từ. Thực hiện việc nhập thông tin chứng từ (nhập thông tin định khoản ngoài bảng)

Bước 4: Nhấn nút để lưu lại chứng từ

bút toán khác

nhập thông tin chứng từ

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh