Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ kế toán tiền gửi:

  • Sổ tiền gửi ngân hàng
  • Sổ tiền gửi ngân hàng (1 tài khoản ngân hàng)
  • Ngoài ra có thể xem thêm tại Sổ chi tiết tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản 1 đối tượng ( theo dõi cho 1 tài khoản ngân hàng)

Cách xem báo cáo:

Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên

Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem

Bước 3: Chọn tài khoản cần xem là 112. Sau đó nhập tài khoản ngân hàng cần xem, nếu muốn xem số liệu của tất cả các tài khoản ngân hàng thì bỏ chọn mục này.

Bước 4: Nhấn nút

Sổ tiền gửi ngân hàng

Mẫu báo cáo xem chi tiết số dư tại nhiều tài khoản ngân hàng

Sổ tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh