Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ tiền mặt:

  • Sổ quỹ tiền mặt
  • Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
  • Ngoài ra có thể xem thêm tại Sổ chi tiết tài khoản

Ví dụ cách xem Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:

Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên

Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem

Bước 3: Chọn tài khoản cần xem là 111

Bước 4: Nhấn nút

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

Báo cáo sẽ hiện ra:

sổ quỹ tiền mặt

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh