Các báo cáo có thể xem liên quan tới phân hệ kế toán tiền vay:

  • Sổ chi tiết tiền vay
  • Ngoài ra có thể xem thêm tại Sổ chi tiết tài khoản, Sổ chi tiết tài khoản 1 đối tượng ( theo dõi cho 1 tài khoản ngân hàng)

Cách xem báo cáo:

Bước 1: Chọn tên báo cáo như trên

Bước 2: Chọn khoảng thời gian chứa báo cáo cần xem

Bước 3: Chọn tài khoản cần xem là 311,341.

Bước 4: Nhấn nút

Sau đó nếu muốn xem chi tiết từng khế ước hay đối tượng cho vay thì nhập tên khế ước hay đối tượng tương ứng. Nếu muốn xem tất cả đối tượng hay khế ước trên thì bỏ chọn vào mục này.

Hướng dẫn xem báo cáo được hướng dẫn chi tiết tại mục hướng dẫn theo chức năng Báo cáo (Hướng dẫn chung về xem báo cáo)

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh