1. Khởi động phần mềm

1.1. Bấm phím tắt Windows + S để tìm kiếm phần mềm Tony.

tìm kiếm

1.2. Hoặc bấm vào biểu trượng của phần mềm ở màn hình Desktop

tony accounting

2. Phần mềm hiển thị màn hình chọn

thiết lập dữ liệu

Chọn nút:

Để tiến hành cấu hình dữ liệu, tức là thiết lập lại các thông số của phần mềm như khi cài đặt ban đầu nhưng với nguồn dữ liệu có sẵn, đã được tạo lập trước đó và được sao lưu. Trường hợp này thường xảy ra khi đã có tập tin dữ liệu (đã sử dụng phần mềm trước đây hoặc thực hiện cài đặt lại phần mềm sau khi máy tính người dùng cài đặt lại Windows).

Để tiến hành tạo mới tập tin dữ liệu khi chưa có tập tin dữ liệu. Trường hợp này sử dụng cho người dùng khi cài phần mềm lần đầu tiên

Để thoát khỏi phần mềm, cài đặt sau. Trường hợp này sử dụng khi người dùng vì một lý do nào đó chưa thể tiếp tục làm việc với phần mềm.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh