Sau khi chọn nút khởi tạo mới, phần mềm sẽ hiển thị màn hình khởi tạo như bên dưới. Sau đó thực hiện theo trình tự theo các bước sau:

1. Nhập thông tin đơn vị

khởi tạo mới - thông tin đơn vị

 • Tên đơn vị, địa chỉ

tên đơn vị, địa chỉ

 • Nhập mã số thuế, điện thoại, email, kế toán trưởng

mã số thuế, điện thoại, email, kế toán trưởng

 • Cuối cùng chọn các nút chức năng
 • Nhấn nút nếu muốn thoát ra lại màn hình khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn tiếp tục khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn bỏ qua bước này, có thể khai báo sau

2. Thiết lập chế độ kế toán

khởi tạo mới- chế độ kế toán

 • Ngày bắt đầu hạch toán: bạn muốn nhập các chứng từ phát sinh từ ngày nào? Ví dụ: bạn muốn nhập chứng từ từ tháng 01/2018 thì chọn ngày bắt đầu hạch toán là ngày 01/01/2018.
 • Ngày bắt đầu hạch toán là ngày đầu tiên của kỳ kế toán mà bạn nhập dữ liệu vào phần mềm
 • Ngày hạch toán có thể trước hoặc sau ngày sử dụng phần mềm
 • Đây là ngày doanh nghiệp bạn dự định nhập tất cả các chứng từ phát sinh liên qua vào phần mềm, vì thế tùy theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp để chọn ngày bắt đầu hạch toán phù hợp.
 • Chọn kỳ kế toán: tùy theo hoạt động của doanh nghiệp, chu kỳ kế toán toán có thể là tháng, quý, sáu tháng, năm. Sau mỗi chu kỳ kế toán, phần mềm yêu cầu thực hiện kết chuyển, chuyển số dư sang kỳ kế toán sau. Do vậy, phải xác định cụ thể và chính xác kỳ kế toán.
 • Chế độ kế toán: phần mềm cho phép bạn chọn chế độ kế toán theo Thông tư 200 hoặc Thông tư 133 của Bộ Tài chính. Căn cứ theo bước chọn này thì phần mềm sẽ tổ chức hệ thống tài khoản cũng như hệ thống sổ phù hợp theo từng chế độ kế toán được chọn.

thiết lập chế độ kế toán

Lưu ý: Người dùng nên cẩn trọng khi chọn các thông số là kỳ kế toán hay chế độ kế toán sao cho phù hợp với đăng kí của doanh nghiệp mình. Vì sau khi đã chọn và muốn sửa lại 2 thông số này khó khăn hơn các thông số khác.

 • Tính giá thành theo đối tượng: tùy theo loại hình doanh nghiệp, tùy theo yêu cầu kế toán ở doanh nghiệp để có thể thiết lập mục này hay không. Thiết lập mục này nhằm cài đặt cho phần mềm tự động theo dõi các khoản chi phí để tính giá thành theo đối tượng thiết lập. Sau khi thiết lập thì các tài khoản chi phí ví dụ như tài khoản loại 6 theo Thông tư 200 hay tài khoản 154 theo Thông tư 133 sẽ được theo dõi chi tiết theo đối tượng thiết lập. Nhờ đó việc theo dõi chi phí cũng như xem các báo cáo sẽ chi tiết hơn từ đó tìm ra biện pháp cắt giảm chi phí phù hợp.

Trình tự các bước thiết lập như sau:

 • Chọn vào ô Có tính giá thành theo đối tượng, sau đó chọn đối tượng theo dõi trên danh sách đổ xuống như hình bên dưới  

thiết lập đối tượng tính giá thành


 • Có hạch toán ngoại tệ: thiết lập phần mềm có hạch toán ngoại tệ hay không
 • Cuối cùng chọn các nút chức năng:
 • Nhấn nút nếu muốn thoát ra lại màn hình khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn tiếp tục khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn bỏ qua bước này, có thể khai báo sau

3. Đặt các thông số phần mềm

khởi tạo mới-thông số phần mềm

 • Số chữ số lẻ cho các số của Số lượng, Đơn Giá, ...
 • Thư mục sao lưu dữ liêu: phần mềm tự động thực hiện sao lưu mỗi ngày vào thưc mục được chọn. Vì thế nên chọn ổ đĩa phù hợp để tránh làm mất dữ liệu. Thường thì phần mềm sẽ tự động tạo ra một thư mục sao lưu ngày trong thư mục chứa tập tin dữ liệu
 • Cuối cùng chọn các nút chức năng
 • Nhấn nút nếu muốn thoát ra lại màn hình khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn tiếp tục khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn bỏ qua bước này, có thể khai báo sau

4. Phần mềm hiển thị thông tin vừa nhập

khởi tạo mới - hoàn thành

Vui lòng kiểm tra lại thông tin đã nhập có đúng.

 • Chọn các nút chức năng
 • Nhấn nút nếu muốn thoát ra lại màn hình khởi tạo
 • Nhấn nút để kết thúc quá trình khởi tạo
 • Nhấn nút nếu muốn bỏ qua bước này, có thể khai báo sau

5. Nhấn nút để phần mềm bắt đầu việc khởi tạo mới màn hình của phần mềm hiển thị

khởi tạo

 • Sau đó phần mềm sẽ hiển thị thông báo lưu ý

lưu ý

 • Sau khi nhấn thì màn hình phần mềm hiển thị

đăng nhập


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh