Áp dụng nguyên tắc ưu tiên nhằm tránh hiện tượng trùng chứng từ vì thế các nghiệp vụ kế toán liên quan đến tiền mặt đều được nhập tại phân hệ kế toán tiền mặt, phần mềm sẽ tự động tổng hợp số liệu vào các phân hệ kế toán liên quan.

Các bước thực hiện nhập chứng từ mới được hướng dẫn chi tiết tại Các thao tác khi thêm mới chứng từ trong mục hướng dẫn theo chức năng

Kế toán tiền mặt


Phiếu chi

Dùng cho các nghiệp vụ chi quỹ tiền mặt

Phiếu thu

Dùng cho các nghiệp vụ thu quỹ tiền mặt

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh