Với những doanh nghiệp sản xuất hay xây dựng thường phải lập dự toán giá thành trước khi bắt đầu 1 kì kế toán. Vậy nên trước khi sử dụng phần mềm người dùng cũng phải khai báo dự toán giá thành.

Chức năng này được hướng dẫn chi tiết tại Lập dự toán giá thành

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh