Công cụ này giúp cho người sử dụng lập dự toán giá thành nếu có nhu cầu. Giá thành được lập được theo dõi theo từng hợp đồng. Để mở công cụ này ta thực hiện: Vào tab Công cụ > Lập dự toán giá thành

công cụ lập dự toán giá thành

lập dự toán giá thành

Dự toán giá thành lập theo cho từng tháng và theo từng hợp đồng. Để thêm đối tượng nhấn nút sau đó muốn thêm hợp đồng thì nhấn phím F3. Tiếp tục thực hiện nhập số liệu dự toán vào lưới dữ liệu. Cuối cùng để lưu lại nhấn nút

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh