Phần mềm được thiết kế chỉ với một màn hình nhập chứng từ thống nhất cho tất cả các chứng từ.

màn hình chứng từ


8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh