Tùy theo đặc điểm của từng doanh nghiệp để có thể thiết lựa chọn kì kế toán khác nhau. Thiết lập kì kế toán liên quan đến các chức năng của phần mềm như tổng hợp số dư cuối kì, đánh lại số chứng từ...phần mềm muốn sử dụng được phải thiết lập kì kế toán vì bất cứ chứng từ nào khi nhập vào phần mềm đều phải nằm trong kì kế toán đã được thiết lập. Khi sửa kì kế toán thì số liệu người dùng nhập vào cũng thay đổi theo.

Cách thức thiết lập kì kế toán được hướng dẫn chi tiết tại chức năng Kì kế toán trong menu Quản trị

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh