Thông thường hệ thống tài khoản được xây dựng trên một sườn hệ thống tài khoản sẵn có. Đối với các doanh nghiệp Việt nam thì hệ thống tài khoản tuân theo hệ thống tài khoản do Bộ Tài chính quy định. Tuy nhiên để phản ánh được toàn bộ hoạt động và tổ chức kinh doanh của từng doanh nghiệp cụ thể thì phải mở thêm các tiểu khoản, tiết khoản trên cở sở hệ thống tài khoản sườn sẵn có. Nguyên tắc khi xây dựng hệ thống tài khoản:

1. Đối với các tài khoản đã được quy định bởi Bộ Tài chính, nên giữ nguyên cho dù chưa dùng đến.

2. Không nên tạo tài khoản con để theo dõi riêng từng đối tượng kế toán.

Phần mềm Tony Accounting cho phép thiết lập đối tượng theo dõi chi tiết theo từng tài khoản.

Ví dụ: Doanh nghiệp có 03 tài khoản ngân hàng tiền Việt Nam mở tại 03 ngân hàng khác nhau: Vietcombank, Techcombank, Sacombank thì không nên mở tài khoản con của 1121 như 1121Vietcombank, 1121Teckcombank, 1121Sacombank. Để theo dõi chi tiết theo từng tài khoản ngân hàng, bạn thiết lập đối tượng theo dõi là "Tài khoản ngân hàng" cho tài khoản 1121.

Khi thiết lập như vậy thì hệ thống tài khoản của doanh nghiệp sẽ bớt cồng kềnh, phức tạp và công tác theo dõi từng đối tượng tài khoản được thực hiện khoa học hơn.

8 bước làm quen với Phần mềm Kế Toán Tony: Hướng dẫn nhanh